Weerstand van de omwonenden

Weerstand van de omwonenden

Meerdere bewoners hebben aan het comité gemeld dat zij ongerust zijn en hebben hun zienswijze over de plannen naar de gemeente gestuurd.
Alhoewel de veehouders zeggen maatregelen te hebben genomen tegen stank en fijnstof wordt dit door de omwonenden niet zo gevoeld. In hun beleving is de stank toegenomen en dat geldt niet alleen voor de bewoners op de Nieuwe Steeg, maar ook voor bewoners op de Dreef, Hittekamp, Bongerdlaan en Martenslaan.
Er zijn in totaal 29 zienswijzen over de uitbreidingsplannen ingediend bij de gemeente. Niet alleen door de directe omwonenden maar ook door organisaties als Dorp en Natuur en overheidsinstanties. Naast de zorg voor de gezondheid en de overlast van verkeer en lawaai worden voor een aantal omwonenden, maar ook voor voorbijgangers en toeristen, de zichtlijnen komend vanaf de Broekhuizerlaan, danig beperkt door een 6 a 7 m hoge stal ter grootte van een voetbalveld.

Ook wanntoekomstige situatie met groeneer er beplanting langs de stal wordt aangebracht, dan wordt toch de zichtlijn danig beperkt waar die door gemeente, in hun structuurvisie 2030 op bladzijde 102 met de LE.1 zichtlijnen, zo graag wil worden behouden.
Ten aanzien van de gezondheidseffecten voor de omwonenden zijn er uitgebreide rapporten beschikbaar (zie Gezondheid op de veehouderij ) Hier zou ook door de gemeente naar moeten worden gekeken en het zou zinnig zijn als de GGD daar ook hun zienswijze over geven.

plattegrond ontwikkelings visie Leersum overzicht NS2-4-8 R
Voor vergroten klik op de afbeeldingen