Opnieuw ongerustheid aan de Nieuwe Steeg

De Nieuwe Steeg in Leersum ligt tegen een stiltegebied aan maar men wil dit veranderen.

De mooie uitzichten, het prachtige open landschap en de rust die dit uitstraalt waar niet alleen de inwoners van Leersum genieten, maar ook heel veel toeristen, wilde men eerst te niet doen door woningbouw te creëren op deze agrarische gronden langs de Nieuwe Steeg. Dit natuur- en broedgebied dreigde daardoor te worden aangetast. Gelukkig is dat niet doorgegaan, maar nu zijn er nieuwe plannen om grote stallen te gaan bouwen o.a. voor het mesten van vleesvarkens!

Ongerustheid aan de Nieuwe Steeg ?
Ja, er is inderdaad weer ongerustheid ontstaan bij meerdere bewoners aan de Nieuwe Steeg maar ook bij bewoners achter de Nieuwe Steeg.
Als je aan de rand van het dorp woont waar ook agrarische bedrijven zijn dan weet je dat je, met koeien in de wei, “agrarische” geuren kan verwachten. De bewoners die daar zijn gaan wonen, hebben dit ook geaccepteerd. Echter in de loop van der jaren zijn de agrarische bedrijven gegroeid en is er steeds meer vee bijgekomen. Niet alleen koeien, maar ook varkens en daardoor werden de agrarische geuren “stank”. Die stank was er niet continu, maar regelmatig werd de stank door de aanwas van varkens toch als storend ervaren en moesten bewoners hun ramen op onbepaalde tijde gewoon sluiten.
Maatregelen door veehouders
Door de veehouders werden voorzorgsmaatregelen getroffen om de stank te reduceren, maar toch werd dit in de loop der jaren als ontoereikend ervaren. Meerdere bewoners kregen klachten aan hun luchtwegen, zelf in zulke mate dat sommige bewoners nu overwegen om te gaan verhuizen.
Opmerkingen van bezoekers zijn dan ook vaak: “wat stinkt het hier; ik zou hier echt niet kunnen wonen”
Nieuw plan ingediend
Door een van de veehouders is onlangs een plan ingediend om het aantal dieren, met name van gespeende biggen en vleesvarkens, aanzienlijk uit te breiden. Dit heeft bij vele omwonende tot ongerustheid over hun gezondheid geleid. Men maakt zich zorgen en vraagt zich af of dit wel de juiste plaats is voor een tweetal naast elkaar gelegen veehouderijen zo dicht op een woonwijk. Het plan van de veehouder die nu wil gaan uitbreiden kunt u hier vinden:
http://www.heuvelrug.nl/gemeenteraad/raadsinformatiebrieven_45819/item/ontwerpbestemmingsplan-nieuwe-steeg-4-8a-291116_87157.html

Daar staan alle details in over de uitbreidingsplannen.

NS2 en NS 4 tekening    overzicht NS2-4-8

Klik op afbeeldingen voor vergroten

Structuurvisie 2030
In  de structuurvisie voor het gebied Leersum Zuid staan  een aantal uitgangspunten  punten:

 • In de structuurvisie 2030 van de gemeente ligt het kompas voor de toekomst vast:
  • Behoud van openheid van het landschap staat voorop
  • Bouwmogelijkheden in het gebied blijven beperkt tot rechten in vigerende bestemmingsplannen
  • Er is geen sprake van een uitbreidingslocatie ten zuiden van Leersum
 • Raad en College geven prioriteit aan de in de structuurvisie opgenomen uitvoeringsprojecten
  S en K, Le 1
 • Breed draagvlak onder de bewoners van Leersum
 • Betrokkenheid van landschappelijke organisaties en lokale belangenverenigingen
 • Betrokkenheid van lokale boeren, grondeigenaren en ondernemers
 • Integrale aansluiting bij erkende natuurgebieden: Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
  Natura 2000, Kolland, Broekhuizen, Ameronger Bovenpolder, Langbroekerwetering enz. enz…..

Dat strookt dus niet met de plannen van de veehouder.