Haalbaarheid en gevolg

Haalbaarheid en gevolgen

Uit de reacties van de omwonenden is gebleken, dat niemand wil dat veehouders gaan verdwijnen. Bezwaren zijn ook niet tegen de veehouder(s) gericht, maak men vraagt zich wel af waarom de gemeente het plan zo heeft toegeschreven naar de veehouder. De indruk van de bewoners is dat er te weinig wordt gekeken naar het belang van de vele omwonenden en dat er te weinig wordt gekeken naar hun belang ten opzichte van het belang van een veehouder.

lucht foto grondgebiedDestijds waren er meerdere veehouders verspreid over een groot gebied, maar het ziet er nu naar uit dat er Megastallen komen op ca 150 meter van de omwonenden. Is dit wel de juiste plaats voor varkensmesterij met zo’n groot aantal dieren? Kan er niet op een andere plaats gebouwd worden, verder weg van omwonenden? Zijn er alternatieven voor de veehouder?
Niemand is erop uit om de veehouder(s) brodeloos te maken. Er moeten hele grote investeringen worden gedaan en de vraag is dan ook “zijn die haalbaar om levensvatbaar te blijven?”.

Na de uitbreiding

Het is natuurlijk het risico van de ondernemer, maar de markt en de wetgeving is aan allerlei veranderingen onderhevig. De melkprijzen zijn gezakt, waardoor vele boeren hun koeien niet meer konden houden. Die zitten nu met lege stallen en kunnen hun investeringen niet meer terugverdienen. Maar ook voor varkenshouders zijn er grote problemen bijvoorbeeld met de vleesprijzen die zich niet mee gedragen volgens de traditionele varkenscyclus zie o.a. hier varkenscyclus

klik op afbeelding voor vergroten

Mocht de gewenste schaalvergroting toch niet voldoende zijn om winstgevend te zijn, dan zijn er geen verdere mogelijkheden meer voor uitbreidingen. Dan zou er alsnog moeten worden uitgeweken naar andere locaties of gezocht moeten worden naar andere alternatieven. De veehouder naast de initiatiefnemer heeft al plannen ingediend om een andere bestemming te geven aan zijn lege stallen.

Milieu eisen 
Voor de uitbreiding moet de veehouder aan een aantal voorwaarden voldoen. Niet alleen moet de Provincie en de Gemeente toestemming geven om het bouwvlak te vergroten maar er moet ook worden voldaan aan een aantal milieueisen. Met een M.E.R ( Milieu Effect Rapportage) wordt getoetst of het plan aan de milieu eisen voldoet. Dat heeft te maken met de uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur/stank. Informatie over der MER kunt u vinden op…… Kenniscentrum InfoMil maar ook op Commissie M.E.R