POV overweegt juridische stappen tegen LNV 20-12-19

Update – Er is onduidelijkheid over waar de ammoniak blijft van varkenshouders die stoppen per 2020 of die meedoen met de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Een advocaat boog zich in opdracht van de POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij) over de kwestie. Die overweegt nu juridische stappen tegen het ministerie van LNV.( Min. van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
Deze publicatie van Ilona Lesscher van het blad Nieuwe Oogst kun u lezen op.
POV overweegt juridische stappen tegen LNV