NMU biedt Actieplan Stikstof aan bij Provinciale Staten 14-12- 2019

Vijf Utrechtse natuurorganisaties (de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN) hebben onlangs een Actieplan Stikstof aangeboden aan Provinciale Staten van de provincie Utrecht.

In het actieplan (PDF) geven de organisaties aan hoe de natuur hersteld kan worden. En hoe de stikstofcrisis een kans biedt voor een goed toekomstperspectief voor boeren, natuur en gezondheid. Daarvoor is het nodig in te zetten op natuurinclusieve landbouw en het sluiten van kringlopen. Download hier het Actieplan Stikstof (PDF)