Koeientoilet kan 64 procent ammoniakreductie opleveren 6-1-2020

Wetenschappers van de Wageningen Universiteit hebben bepaald dat het koeientoilet in theorie 64 procent ammoniak kan reduceren. Ontwikkelaar Hanskamp dient daarom nu een aanvraag in om op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij) te komen als emissiearm systeem.

„In deze berekeningen wordt er vanuit gegaan dat de ammoniak van zes van de tien plasjes wordt weggenomen”, zegt Henk Hanskamp. „Ook is er minder kelderemissie, doordat de mest in de kelder een lagere pH-waarde heeft.”

Een onafhankelijke commissie gaat de aanvraag bekijken en komt dan tot een uiteindelijke emissiefactor. Met deze emissiefactor kunnen veehouders vervolgens op hun beurt aantonen dat zij voldoen aan de reductie van stikstof op hun bedrijf. Hanskamp: „Het is zaak dat deze theoretische waarde van 64 procent ook officieel getoetst gaat worden in de praktijk.”

Bronmaatregel

Alle systemen die tot nu toe zijn goedgekeurd voor de melkveehouderij, behoren tot het type emissiearme vloer. „In deze systemen ontstaat eerst ammoniak en daarna wordt de verspreiding hiervan zoveel mogelijk beperkt”, vertelt Hanskamp. „Wij doen dit anders. Het CowToilet vangt de urine op voordat het de vloer raakt, waardoor vorming van ammoniak wordt voorkomen. Een RAV-erkenning voor het CowToilet zou de eerste RAV gecertificeerde bronoplossing zijn voor de melkveesector en hiermee een ‘gamechanger’ in de huidige stikstofimpasse.”

In maart dit jaar introduceerde Hanskamp het eerste prototype van het koeientoilet. Daarbij plaatste het bedrijf ook een video over de werking van het systeem. Hieronder is die video nogmaals te zien.