Klachtenbrief naar gemeente UH 28-11-19

 

Bewonerscomité Leersum Zuid
Website: www.bewonerscomiteleersumzuid.nl
Email: bewonerscomiteleersumzuid@gmail.com
Adres: Nieuwe Steeg 69, 3056 RB Leersum
Telefoon: 06 54374580

Zie hieronder de volledige brief:
Klachtenbrief aan gemeente.pdf

Gemeenteraad en college van B&W van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug
Kerkplein 2
3941  HV Doorn

 

Leersum, 1 november 2019

Betreft: : klachten overlast door veehouderijen gelegen aan de Nieuwe Steeg 2 en 4-8a Leersum,                  

Geachte gemeenteraad en college,

Zoals u bekend ondervinden de bewoners van Leersum grote overlast van de grootschalige veehouderijen gelegen aan de Nieuwe Steeg 2 en 4-8a te Leersum.

Reeds vele malen is en wordt door omwonenden en andere inwoners van Leersum geklaagd over de stank- en geluidsoverlast veroorzaakt door bovengenoemde bedrijven. De overlast is de afgelopen jaren echt toegenomen. Er is helaas nog steeds niets gedaan aan deze overlast. Bewoners zijn moe en murw geworden omdat er niets gebeurt. Omdat er toch niets lijkt te veranderen klagen niet alle bewoners meer. Echter de klachten zijn nog onverminderd actueel!

Iedere dag ruiken wij de veehouderijen. De stank is vaak enorm en intens en wordt onhoudbaar. We weten niet precies van welke veehouder welke stankoverlast komt. De stankoverlast is er soms gedurende langere tijd (overdag en ’s avonds), en dan weer in vlagen. Ook als het waait, hard waait of regent is de stankoverlast aanwezig.

De ramen open laten staan om te luchten kan vaak niet omdat er anders weer vieze lucht binnenkomt. Zeker met het warme weer van afgelopen zomers geeft dat veel frustratie. De stankoverlast komt zo vaak voor en is zo frequent dat bewoners niet iedere keer via internet de klacht bij de ODRU registreren, anders moeten ze  dat vrijwel elke dag doen.

Daarnaast gaat het niet alleen om de stank. Ook alle andere luchtverontreinigingen zoals die van fijnstof en ammoniak (stikstof) die in diezelfde lucht zit zijn ontoelaatbaar. Onze gezondheid wordt hierdoor geschaad. De bewoners in Leersum worden al aan een hogere norm blootgesteld dan elders in andere gemeenten.
Dit is niet langer aanvaardbaar.

Daarnaast is er nog steeds laat in de nacht (rond half 5- 5 uur) geluidsoverlast van Nieuwe Steeg 4-8a door een voermengwagen die uit diverse voorraadhokken bestanddelen van het voer voor de koeien haalt. Vervolgens wordt het voer in dat voertuig gemengd en verdeeld in de koeienstal. Daarna rijdt dit voertuig met veel lawaai weg over de Nieuwe Steeg en verder. Dit stoort bewoners in hun slaap. Inmiddels is bekend hoe slecht te weinig slaap is voor de gezondheid. Deze geluidsoverlast moet stoppen.

Ons verzoek is om nu echt op korte termijn maatregelen te gaan treffen om de stankoverlast én de uitstoot van andere schadelijke stoffen sterk te verminderen, alsmede de geluidsoverlast te stoppen.

Graag vernemen we op korte termijn wat uw aanpak is om onze leefomgeving te verbeteren. Graag gaan wij met u in gesprek over onze klachten. 

Met vriendelijke groeten,
Namens het Bewonerscomité Leersum Zuid
Handtekening verwijderd in verband met privacy

Ruud Schothorst
Voorzitter Bewonerscomité Leersum Zuid
Nieuwe Steeg 69
3956 RB Leersum
Mob: +31 (0)654-374580
email: bewonerscomiteleersumzuid@gmail.com                   

Kopie:  Provinciale Staten en College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
Kopie:  ODRU
Kopie:  NVWA