Het stinkt in Nederland

Dankzij het succes van de Nederlandse veehouderij zitten we tot over onze oren in de mest. Dat levert niet alleen grote ecologische problemen op, ook heeft het een nadelig effect op de volksgezondheid. Nederland bekleedt wat betreft zijn mestproductie een uitzonderingspositie. De regering wil die graag behouden. Een slechte zaak, vindt Hans Baaij.

Het is de Nederlandse regering er alles aan gelegen om de derogatie te behouden: de ontheffing om boven de EU-norm extra mest te mogen produceren. Meer mest betekent meer dieren en dus meer export. De nitraatcommissie van de EU beslist op 4 april of Nederland zijn derogatie mag behouden voor de periode 2018 tot 2021.

Nederlands vee produceert per jaar 76 miljard kilo mest, oftewel zo’n 170 miljoen kilo fosfaat en 500 miljoen kilo stikstof. Dat is per inwoner ongeveer 4.500 kilo per jaar. Die enorme hoeveelheden mest overschrijden de grenzen van ecosystemen (natuur, water, bodem). Nederland vormt een uitzondering in de EU: niet alleen is hier de nitraatnorm de hoogste, ook mag bijna de helft van het landbouwoppervlak worden gebruikt voor derogatie.

Koploper

Slechts vijf landen in de EU hebben die ontheffing. Nederland heeft voor 45 procent van het landbouwoppervlak derogatie en is daarmee ruimschoots koploper. Nummer twee, België, heeft voor 12 procent ontheffing en Denemarken bekleedt een derde plaats met 4 procent. Nederland geniet hierbij een groot economisch voordeel. Per jaar mogen wij 10 miljard kilo meer mest produceren dan de EU-norm. Met de derogatie kan de Nederlandse veehouderij op jaarbasis 76 miljard kilo mest produceren, oftewel 500 miljoen kilo stikstof. Zonder derogatie wordt dat 70 miljoen kilo stikstof minder, omgerekend 10,6 miljard kilo minder mest. Volgens de Universiteit Wageningen  kan het afschaffen van de ontheffing leiden tot 15 procent minder varkens, 10 procent minder kalveren en 5 procent minder koeien.  Op jaarbasis betekent 15 procent minder varkens ongeveer vier miljoen minder dieren.

“Een varken produceert ongeveer 1.000 kilo mest per jaar”

Het hele artikel van Hans Baaij kunt u vinden op deze link:  https://www.ftm.nl/artikelen/het-stinkt-in-nederland?share=1