Varkenshouder aan de Gooyerdijk vraagt vergunning aan voor 5492 biggen en 144 vleesvarkens

De gooyerdijk 8avarkenshouder aan de Gooyerdijk 8A heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het oprichten van een varkensbedrijf met 5492 gespeende biggen en 144 vleesvarkens. Deze varkenshouder heeft zijn bedrijf op 1,25 km recht achter Nieuwe Steeg 2 , 4, 6 en 8,
De gemeente is voornemens om de omgevings vergunning te verlenen. Zie hiervoor
https://www.heuvelrug.nl/actueel/bekendmakingen_46422/item/gooyerdijk-8a-3956-mb-in-leersum_102739.html

Volgens informatie zou de samenstelling van de varkensstapel wordt gewijzigd. De zeugenhouderij vervalt, er zullen gespeende biggen worden gehouden tot ze groot genoeg zijn om op een ander bedrijf als vleesvarken verder te worden gemest tot de dieren slachtrijp zijn.

De gespeende biggen worden toegeleverd door andere bedrijven (zeugenhouderijen), de  vleesvarkens zijn bestemd om in Duitsland verder te worden  gemest.
De gespeende biggen blijven 7 weken in de stallen aan de Gooyerdijk, ze worden aangeleverd op een gewicht van 7 kg en afgeleverd op een gewicht van 20 kg (en soms 30 kg, dat zal wat langer duren).