Controles benutting PAS-vergunningen 2-12-2017

01/12/2017 geplaatst op www.groeneruimte.nl

Gelderland start met controles benutting PAS-vergunningen

Agrarische ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden hebben daarvoor een vergunning nodig. Ondernemers met een vergunning in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben 2 jaar de tijd om die uitbreiding te realiseren. In Gelderland zijn er 90 agrarische bedrijven waarbij deze tweejaarstermijn in deze periode afloopt. De provincie start daarom met controleren. Als ondernemers de vergunde activiteit niet op tijd uitvoeren kan het niet gebruikte deel van de vergunde ontwikkelruimte worden ingetrokken. Gelderland heeft na overleg met LTO voor deze controle een pilot ontwikkeld.

Om de economie meer ruimte te bieden is in juli 2015 het PAS in werking getreden. Het PAS-programma bestaat uit maatregelen om de uitstoot van stikstof uit de veehouderij te verminderen en herstelmaatregelen in de natuur. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Deze economische ontwikkelruimte kent dus grenzen. Ondernemers die gevestigd zijn in de buurt van een Natura 2000-gebied kunnen, afhankelijk van de beschikbare ontwikkelruimte, een vergunning tot uitbreiding aanvragen.

Binnen 2 jaar uitvoeren
Nadat de vergunning onherroepelijk verleend is hebben ondernemers 2 jaar de tijd om de bedrijfsuitbreiding te realiseren. Want onnodig ontwikkelruimte claimen kan immers collega-bedrijven benadelen die buiten de boot vallen omdat er voor hen geen ontwikkelruimte meer over is.

Tweejaarstermijn loopt af
In Gelderland zijn er 90 agrarische bedrijven waarbij deze termijn van 2 jaar in deze periode afloopt. De provincie gaat dit controleren met een administratieve controle, bijvoorbeeld met behulp van luchtfoto’s. Bij twijfel volgt voorjaar 2018 een bezoek aan de betreffende bedrijven. Als blijkt dat er dan met de vergunning nog niets gedaan is ontvangt het bedrijf een brief met een voornemen tot intrekken van de niet gebruikte ontwikkelruimte. De ondernemer kan hier een zienswijze op geven. Het doel is dat economische ontwikkelruimte, die niet gebruikt wordt, weer beschikbaar komt.

Ervaringen
Op basis van de ervaringen met deze pilot bepaalt Gelderland of zij deze werkwijze ook voor de volgende groep bedrijven met een PAS-vergunning zal toepassen.

bron: Provincie Gelderland, 01/12/17