Staat gedagvaard vanwege stankoverlast 17-6-2020

Het Brabants Burgerplatform heeft afgelopen week de Staat gedagvaard vanwege stankoverlast veroorzaakt door de veehouderij.

“Tal van burgers zitten in de knel. Ze zijn omringd door varkensstallen en zitten daardoor continu in de stank, wat gezondheidsschade en stress oplevert”, vertelt Geert Verstegen van het Brabants Burgerplatform.

Verstegen woonde zelf tot vorig jaar naast een varkenshouder en weet als geen ander waar hij het over heeft. “Elke ochtend keek ik naar het weerbericht om te zien uit welke kant de wind kwam.” Inmiddels is zijn buurman gestopt met zijn bedrijf. “Ik kan weer buiten zitten, het slaapkamerraam kan open en we kunnen de was buiten hangen.”Maar er zijn nog steeds veel burgers die tussen de varkensstallen wonen. “En ze kunnen niet verhuizen, want niemand wil hun huizen kopen.”

Lees ook:

Het stinkt in Nederland’: burgers dagen staat vanwege overlast megastallen

Zestien van hen zijn nu naar de civiele rechter gestapt om de Staat ter verantwoording te roepen. Verstegen: “We zijn al eerder naar de Raad van State gestapt, maar die zei: ja jongens, het stinkt in Nederland, maar volgens de regels mag het. We willen dan ook dat de normering wordt aangepast.”
“De staat beschermt burgers onvoldoende in hun woongenot en dat is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens”, zegt advocaat Nout Verbeek, die de groep bijstaat. “We willen dat de stankoverlast stopt en dat de schade die is geleden wordt vergoed.”

De groep is al drie jaar bezig met de zaak. Ze voelen zich gesteund door de commissie Biesheuvel, die onderzoek deed naar stankoverlast door veehouderijen.
Ook de Urgendazaak, waarin werd besloten dat de uitstoot van broeikasgassen uiterlijk eind dit jaar sterk moet zijn teruggedrongen, stemt hoopvol.

De actie is niet gericht tegen veehouders maar tegen de overheid, benadrukt Verstegen. “Varkenshouders worden gewoon een fuik ingejaagd. Ze doen wat ze mogen doen volgens de regels: uitbreiden. Voor de buurt verandert er niks. Dat is een doodlopende weg voor burgers, maar zeker ook voor de varkenshouder.” “De boeren hebben veel investeringen gedaan en proberen gewoon hun bedrijf te runnen”, voegt advocaat Verbeek toe. “Maar als je als burger daar tussenin woont, is het niet te harden. Je kunt nauwelijks buiten zitten en daar moet iets aan gebeuren.”
Het duurt nog wel even voor deze zaak in de rechtbank aan bod komt. Normaal gesproken heeft de regering zes weken de tijd om te reageren op een dagvaarding, maar de staat heeft al aangegeven meer tijd nodig te hebben.

“Ik hoop op redelijkheid”, zegt voorzitter Verstegen. “En dat de regering zegt: jongens, jullie hebben eigenlijk wel een punt. Als ik Rutte over corona hoor zeggen dat de vrijheid van de een niet ten koste mag gaan van de gezondheid van de ander… Nou, daar houd ik hem graag aan, na 40 jaar stankoverlast.”

Mezenkastjes op Eikenbomen aan de Nieuwe Steeg 16-3-2020

Een tiental enthousiastelingen heeft op zaterdag 14 maart zo’n 100 mezenkastjes opgehangen langs de Nieuwe Steeg in Leersum. Omdat vorig jaar langs de 1,3 kilometer lange eikenlaan veel overlast van de eikenprocessierups heerste hebben het buurtbewoners van het Bewonerscomité Leersum-zuid en de Vereniging voor Dorp en Natuur het plan opgevat de rupsen biologisch te bestrijden met mezen.  De Stichting Voorzorg Utrecht was bereid subsidie te verlenen, op voorwaarde dat de kastjes gemaakt werden bij de werkplaats Boswijk van Bartimeus. Het was heel leuk om te zien dat een aantal nestkastjes direct na plaatsing al geïnspecteerd werden door kool- en pimpelmeesjes.

Alle kastjes werden op 3 meter hoogte opgehangen, waartoe ieder ophanggroepje een op maat gemaakte wilgentak mee kreeg. De invliegopening van de kastjes is gericht op het noordoosten, beschut tegen de vaak zuidwesten wind en tegen de middagzon. De veiligheidshesjes waren geleend van de landschapsbeheergroep van Dorp & Natuur; de gemeente stelde afzetpylonen ter beschikking. Het was gelukkig droog weer. Er werden 90 kastjes opgehangen, de overige 40 waren nog niet klaar, maar omdat het voorjaar nadert zijn we zsm aan de slag gegaan.

Koeientoilet kan 64 procent ammoniakreductie opleveren 6-1-2020

Wetenschappers van de Wageningen Universiteit hebben bepaald dat het koeientoilet in theorie 64 procent ammoniak kan reduceren. Ontwikkelaar Hanskamp dient daarom nu een aanvraag in om op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij) te komen als emissiearm systeem.

„In deze berekeningen wordt er vanuit gegaan dat de ammoniak van zes van de tien plasjes wordt weggenomen”, zegt Henk Hanskamp. „Ook is er minder kelderemissie, doordat de mest in de kelder een lagere pH-waarde heeft.”

Een onafhankelijke commissie gaat de aanvraag bekijken en komt dan tot een uiteindelijke emissiefactor. Met deze emissiefactor kunnen veehouders vervolgens op hun beurt aantonen dat zij voldoen aan de reductie van stikstof op hun bedrijf. Hanskamp: „Het is zaak dat deze theoretische waarde van 64 procent ook officieel getoetst gaat worden in de praktijk.”

Bronmaatregel

Alle systemen die tot nu toe zijn goedgekeurd voor de melkveehouderij, behoren tot het type emissiearme vloer. „In deze systemen ontstaat eerst ammoniak en daarna wordt de verspreiding hiervan zoveel mogelijk beperkt”, vertelt Hanskamp. „Wij doen dit anders. Het CowToilet vangt de urine op voordat het de vloer raakt, waardoor vorming van ammoniak wordt voorkomen. Een RAV-erkenning voor het CowToilet zou de eerste RAV gecertificeerde bronoplossing zijn voor de melkveesector en hiermee een ‘gamechanger’ in de huidige stikstofimpasse.”

In maart dit jaar introduceerde Hanskamp het eerste prototype van het koeientoilet. Daarbij plaatste het bedrijf ook een video over de werking van het systeem. Hieronder is die video nogmaals te zien.

Vrees onder Twentse boeren: dodelijke varkensziekte rukt op 6-1-2020

ENSCHEDE – Varkenshouders en jagers uit Twente vrezen dat het slechts een kwestie van tijd is voor de Afrikaanse varkenspest ook in Nederland voor grote problemen gaat zorgen. „Als de ziekte hier eenmaal zit, hebben we een gigantisch probleem.” stelt Gerben Dekker Varkenshouder in Vriezenveen (OV)

De Afrikaanse varkenspest is een heftige, acute virusziekte die niet gevaarlijk is voor mensen of andere dieren, maar wel zeer dodelijk is voor varkens.

Nederlandse boeren zijn al een jaar extra alert, nadat de pest in de Belgische Ardennen werd aangetroffen. Daar lijkt de ziekte sinds september van dit jaar onder controle en werden geen nieuwe besmette varkens aangetroffen.

In België werden twee arrestaties verricht vanwege het importeren van de Afrikaanse varkenspest: twee jagers die volgens justitie wilde zwijnen uit Tsjechië importeerden en in de Ardennen uit hebben gezet.

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging raadt leden af om hun hobby uit te oefenen in die gebieden waar varkenspest voorkomt en trofeeën uit dat gebied mee te nemen. Ook wordt geadviseerd hun materiaal en voertuigen te ontsmetten voor ze terugkeren naar Nederland.

Alarmfase 1

Bekend is dat groepen Twentse jagers grond pachten in Polen en Oost-Duitsland. De dreiging is nu weer actueel, omdat de ziekte in de afgelopen maand vanuit het oosten van Polen is opgerukt tot de Duitse grens. Daar, in de deelstaat Brandenburg, is het alarmfase 1; er wordt zelfs 120 kilometer aan hekwerk aan de grens geplaatst om te voorkomen dat besmette wilde zwijnen het land intrekken. Soortgelijke maatregelen werden eerder al getroffen in Denemarken. zie

Gerben Dekker, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) in Overijssel, noemt de signalen uit Polen ‘zorgelijk’, soortgelijke woorden spreekt Erik Dood (varkenshouder en bestuurslid LTO Zuid Twente).

Deze regio telde in 2018, de meest actuele cijfers van het CBS, 833.000 varkens, die waren verdeeld over 378 bedrijven. De meeste daarvan staan in de gemeente Hof van Twente. Dekker, zelf varkenshouder in Vriezenveen: „Als die ziekte hier eenmaal is, heb je een gigantisch probleem.”

Financieel drama

Vanzelfsprekend zou het een persoonlijk en financieel drama voor de boer zijn als de ziekte een bedrijf bereikt – alle dieren moeten dan worden geruimd, maar voor de sector zijn de gevolgen ook ingrijpend.

„Het is voor de exportpositie zeer slecht”, zegt Dekker. „Heel veel landen willen geen vlees uit landen of regio’s waar de Afrikaanse varkenspest is. Alles gaat op slot.” Het is een doemscenario, erkent Dekker, die er niet aan moet denken dat zijn bedrijf er last van krijgt. „Daar ben je geen boer voor.”

Het ministerie van Landbouw heeft vorig jaar een preventieteam opgericht, dat moet voorkomen dat de ziekte ook naar Nederland komt. Varkens kunnen bijvoorbeeld geïnfecteerd raken via personen of materialen die contact hebben gehad met besmette varkens, zoals veewagens. Of jagers.

In eigen land wordt op goede hygiëne door zowel boeren als transporteurs als de NVWA volop gecontroleerd. Maar een groter gevaar schuilt in wilde zwijnen, en consumenten.

Broodje ham

Overal waar het virus zit, is het niet gelukt om het volledig weg te krijgen

Erik Dood

Mensen die hun half opgegeten broodje ham gewoon in de berm gooien, bijvoorbeeld. Het kan zijn dat dit vlees de bacterie bevat. Als een wild zwijn dat vervolgens eet, en ziek wordt, is de Afrikaanse varkenspest in het land.

„En overal waar het virus zit, is het niet gelukt om het volledig weg te krijgen”, zegt varkensboer Erik Dood bezorgd, refererend aan België, waar ondanks het ruimen van bedrijven en het afschieten van zwijnen in een gebied de pest terugkeerde. „De ziekte zelf is ook niet te bestrijden. Niet voor niets is het hier alarmfase oranje.”

Om mensen daarvan bewust te maken werden vorig jaar op tal van plekken langs wegen waarschuwingsborden geplaatst. „Maar die boodschap kan je niet vaak genoeg herhalen.”

Profiteren’ van de ziekte

Op dit moment ‘profiteren’ Nederlandse varkenshouders nog van de Afrikaanse varkenspest. In Azië heeft het virus de varkenshouderij grotendeels lamgelegd, tientallen miljoenen dieren moesten worden geruimd, waardoor de prijs voor vlees uit Nederland steeg. Hierdoor hadden varkensboeren – door de bank genomen – een topjaar.

„Varkensvlees is wereldhandel en wereldwijd is er momenteel meer vraag dan aanbod”, zegt Erik Dood (LTO Zuid Twente). „Stel: Duitse zwijnen raken besmet, dan zijn er landen die zeggen dat ze het vlees niet meer hoeven. Maar dat kan ook om economische redenen zijn. Een paar weken later moeten ze er vanaf en dan daalt de prijs.” Hoe dan ook; mocht de pest Nederland bereiken, gaat het impact hebben. „Maar lastig is om te voorspellen wat het precies doet.”

Zowel Dood als Dekker zien oplossingen in het terugdringen van de populatie wilde zwijnen. „Er zijn gebieden in Nederland waar een nulstand zou moeten zijn, maar waar dat niet het geval is”, zegt Dood. Die dieren afschieten blijkt in de praktijk echter lastig. Het ontbeert wildbeheereenheden aan mankracht om de zwijnen op te drijven en te doden.

Het enige wat boeren zelf kunnen doen, is zo hygiënisch mogelijk werken, zegt Gerben Dekker (POV). „Stallen gesloten houden, bedrijfskleding op tijd verwisselen. Maar daar houdt het dan ook op. Je doet in je eigen stal alles, maar buiten kan dat wilde zwijn lopen. Dat is een doorn in het oog.

 

Bestemmingsplan Nieuwe Steeg afgewezen

            Bestemmingsplan Nieuwe Steeg definitief afgewezen !!

 

Met overweldigende meerderheid ( 27 tegen en 2 voor ) is het bestemmingsplan voor uitbreiding van de veehouderij aan de Nieuwe Steeg op 17 december 2018 door de raad afgewezen. Er is nog een amendement toegevoegd. zie onder recente berichten
Dit besluit is voor alle bewoners in Leersum belangrijk met name voor de gezondheid. Er komen dus niet meer dieren en zonder de hoge pijpen wordt de uitstoot niet over heel Leersum geblazen.
De huidige situatie blijft echter nog van kracht en dat betekent dat er nog steeds een te grote geur belasting is voor de bewoners aan de Nieuwe Steeg en daar achter.
Samen met de gemeente wordt gewerkt aan een oplossing hiervoor en wij hebben al contacten gelegd met de het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te zien welke mogelijkheden zij kunnen bieden om de leefomgeving voor de bewoners te verbeteren.
Wij zijn dus nog niet klaar!

Open stemt tegen uitbreiding veehouderij

OPEN stemt niet in met uitbreiding veehouderij aan Nieuwe Steeg in Leersum

15 december 2018

De fractie OPEN heeft zich in de afgelopen jaren stevig verdiept in het voorstel om het bestemmingsplan van de veehouderij aan de Nieuwe Steeg in Leersum te wijzigen, waardoor uitbreiding mogelijk zou worden. We hebben meerdere gesprekken met betrokkenen gevoerd, het bedrijf bezocht, aan diverse beeldvormende vergaderingen deelgenomen en ook intern hebben we er de nodige uurtjes over gesproken. Uiteindelijk zijn wij tot de slotsom gekomen dat wij het geen gewenst plan vinden.

Onze argumentatie loopt via vijf hoofdlijnen.

 1. Juridische houdbaarheid
  De uitbreiding van de veehouderij op die plaats gaat in tegen de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2016. Er zijn geen indicaties dat de provincie de gemeente niet zal houden aan deze regels.
 2. Participatie
  Voor de gemeenteraad is het uitgangspunt bij wijzigingen van activiteiten en bestemmingen, dat de initiatiefnemer via een goed en gedragen traject de omgeving meeneemt in de beoogde ontwikkelingen. Dit heeft naar ons oordeel niet voldoende plaats gevonden.
 3. Omgevingsvisie
  De Nieuwe Steeg in Leersum vormt de grens van woningbouw en agrarische activiteit. Het is een zogenoemd verwevingsgebied. Het karakter van dit gebied laat niet toe dat er een grootschalige agrarische activiteit plaats vindt, zoals nu gevraagd wordt.
  De gemeente zal op basis van de Omgevingswet voor dit gebied participatief een omgevingsvisie moeten opstellen, waarin de huidige activiteiten in combinatie met wonen in een goede balans verder kunnen. Scenario’s met bijvoorbeeld duurzame energieopwekking zijn voor ons zeker opties. Maar momenteel is die omgevingsvisie er dus nog niet.
 4. Gezondheid
  Door de diverse soorten van uitstoot (fijnstof, ammoniak, geur) wordt de gezondheid van de natuur en die van mensen negatief beïnvloed. Ook het klimaat en de biodiversiteit komen in het geding.
  Al vaak is aan de orde geweest of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om die uitstoot tot onder het huidige niveau terug te dringen. Voor ons vormen de gezondheidsrisico’s van dit plan een groot punt van zorg.
 5. Toekomst
  Tot slot is er bij onze fractie ook grote twijfel over de toekomstbestendigheid van intensieve, grootschalige vleesproductie en vleesconsumptie. Wat OPEN betreft is deze casus daarom een aanleiding om snel met elkaar het gesprek aan te gaan over een toekomstbestendige voedselagenda voor onze gemeente. In ons Raadsprogramma hebben we dat al met elkaar afgesproken. En ook het College verwees daarnaar bij de beantwoording van onze schriftelijke vragen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Een voedselagenda is een plan voor een duurzame en gezonde voedselketen in onze gemeente, dus van productie tot consumptie. Bij het gesprek over een toekomstbestendige voedselagenda willen we alle schakels in de keten betrekken. Want voedselkeuzes zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele keten: van producent tot consument, en iedereen die daar tussen zit. Dit vraagt dus ook van inwoners een grote bewustwording en betrokkenheid bij hun voedselvoorziening.

OPEN wil zich in de komende tijd graag inzetten voor dit proces om tot een lokale voedselagenda te komen!

– Joost Scheltinga en Ernst Hart

VVD stemt tegen uitbreiding van Varkensstal Nieuwe Steeg

VVD stemt tegen uitbreiding varkensstal Nieuwe steeg

Door Ron van der Laan op 12 December 2018

Aan de rand van Leersum wil de eigenaar van een intensieve veehouderij zijn bedrijf grofweg verdubbelen en daarvoor een nieuwe varkensstal bouwen. Indien het plan zou worden goedgekeurd ontstaat er één van de grootste veehouderijen van de provincie Utrecht met 450 melkkoeien en 6000 varkens. Omdat het huidige bestemmingsplan deze ontwikkeling niet toestaat, heeft het vorig college besloten medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan en als zodanig te willen toestaan dat intensieve veeteelt zo dicht tegen de rand van Leersum wordt gerealiseerd. De omwonenden van deze varkenshouderij maken zich grote zorgen over hun gezondheid en zijn daarom ook fel tegen deze ontwikkeling.

De VVD fractie is tegen het plan om deze bestaande varkens- en melkveehouderij zijn veestapel grofweg te laten verdubbelen omdat die pal aan een woonwijk grenst. Tevens bevindt zich op 100 meter afstand ook al grote varkenshouderij met 4000 varkens. Een groot deel van de wijk ondervindt nu al overlast in de vorm van geur en fijnstof. Meer overlast willen zij en de VVD niet.
De beoogde bouw van een grote stal met daarop metershoge schoorstenen, deze zijn nodig om de hogere uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof over een groter gebied te verspreiden, tasten het mooie landschap aan. Daarnaast vindt de VVD dat intensieve veehouderij niet thuis hoort zo dicht tegen een kern maar binnen een LOG (landbouwontwikkelingsgebied). Dat is de locatie aan de nieuwe steeg duidelijk niet.

Ten slotte voldoet het plan niet aan de PRV herijking 2016. De Provinciale Ruimtelijke Verordening staat een dergelijke uitbreiding van het bedrijf eenvoudigweg niet toe. Dit is ook als zodanig door het college in het raadsvoorstel benoemd.

De VVD fractie heeft zich de afgelopen twee jaar, maar vooral in 2018, uitvoerig in deze kwestie verdiept door onder andere verschillende keren met zowel de initiatiefnemer en de omwonenden in gesprek te gaan. Naast deze gesprekken hebben wij ook een goed beeld kunnen vormen van de beeldvormende bijeenkomsten in de Binder en in het Cultuurhuis in Doorn. Wij zijn dan ook van mening dat deze ontwikkeling aan de Nieuwe Steeg in Leersum ongewenst is en zullen dan ook het raadsvoorstel niet steunen.

Het stinkt in Nederland

Dankzij het succes van de Nederlandse veehouderij zitten we tot over onze oren in de mest. Dat levert niet alleen grote ecologische problemen op, ook heeft het een nadelig effect op de volksgezondheid. Nederland bekleedt wat betreft zijn mestproductie een uitzonderingspositie. De regering wil die graag behouden. Een slechte zaak, vindt Hans Baaij.

Het is de Nederlandse regering er alles aan gelegen om de derogatie te behouden: de ontheffing om boven de EU-norm extra mest te mogen produceren. Meer mest betekent meer dieren en dus meer export. De nitraatcommissie van de EU beslist op 4 april of Nederland zijn derogatie mag behouden voor de periode 2018 tot 2021.

Nederlands vee produceert per jaar 76 miljard kilo mest, oftewel zo’n 170 miljoen kilo fosfaat en 500 miljoen kilo stikstof. Dat is per inwoner ongeveer 4.500 kilo per jaar. Die enorme hoeveelheden mest overschrijden de grenzen van ecosystemen (natuur, water, bodem). Nederland vormt een uitzondering in de EU: niet alleen is hier de nitraatnorm de hoogste, ook mag bijna de helft van het landbouwoppervlak worden gebruikt voor derogatie.

Koploper

Slechts vijf landen in de EU hebben die ontheffing. Nederland heeft voor 45 procent van het landbouwoppervlak derogatie en is daarmee ruimschoots koploper. Nummer twee, België, heeft voor 12 procent ontheffing en Denemarken bekleedt een derde plaats met 4 procent. Nederland geniet hierbij een groot economisch voordeel. Per jaar mogen wij 10 miljard kilo meer mest produceren dan de EU-norm. Met de derogatie kan de Nederlandse veehouderij op jaarbasis 76 miljard kilo mest produceren, oftewel 500 miljoen kilo stikstof. Zonder derogatie wordt dat 70 miljoen kilo stikstof minder, omgerekend 10,6 miljard kilo minder mest. Volgens de Universiteit Wageningen  kan het afschaffen van de ontheffing leiden tot 15 procent minder varkens, 10 procent minder kalveren en 5 procent minder koeien.  Op jaarbasis betekent 15 procent minder varkens ongeveer vier miljoen minder dieren.

“Een varken produceert ongeveer 1.000 kilo mest per jaar”

Het hele artikel van Hans Baaij kunt u vinden op deze link:  https://www.ftm.nl/artikelen/het-stinkt-in-nederland?share=1

Luchtwasser in varkensstal werkt onvoldoende

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1818010/luchtwasser-varkensstal-werkt-onvoldoende
21-3-2018

DEN BOSCH – De provincie Noord-Brabant heeft sterke en betrouwbare signalen dat een veelgebruikte soort luchtwasser voor varkensstallen veel minder ammoniak en stank filtert dan de bedoeling is. Brabantse gemeenten en de provincie zijn daarom sinds kort een stuk voorzichtiger met het verlenen van vergunningen aan varkensboeren met de zogenoemde combiluchtwasser.

De provincie Noord-Brabant heeft dat woensdag bekendgemaakt naar aanleiding van een bericht in het Eindhovens Dagblad.
Volgens de provincie maakt ongeveer een derde van de Brabantse varkenshouders gebruik van een combiluchtwasser. Metingen van de Wageningen Universiteit zouden laten zien dat de combiluchtwasser beduidend minder goed werkt dan vereist. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het kabinet en de resultaten worden binnenkort gepubliceerd.

De provincie en de Brabantse gemeenten hebben de rijksoverheid gevraagd om over de uitkomsten zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen.

Varkenshouder aan de Gooyerdijk vraagt vergunning aan voor 5492 biggen en 144 vleesvarkens

De gooyerdijk 8avarkenshouder aan de Gooyerdijk 8A heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het oprichten van een varkensbedrijf met 5492 gespeende biggen en 144 vleesvarkens. Deze varkenshouder heeft zijn bedrijf op 1,25 km recht achter Nieuwe Steeg 2 , 4, 6 en 8,
De gemeente is voornemens om de omgevings vergunning te verlenen. Zie hiervoor
https://www.heuvelrug.nl/actueel/bekendmakingen_46422/item/gooyerdijk-8a-3956-mb-in-leersum_102739.html

Volgens informatie zou de samenstelling van de varkensstapel wordt gewijzigd. De zeugenhouderij vervalt, er zullen gespeende biggen worden gehouden tot ze groot genoeg zijn om op een ander bedrijf als vleesvarken verder te worden gemest tot de dieren slachtrijp zijn.

De gespeende biggen worden toegeleverd door andere bedrijven (zeugenhouderijen), de  vleesvarkens zijn bestemd om in Duitsland verder te worden  gemest.
De gespeende biggen blijven 7 weken in de stallen aan de Gooyerdijk, ze worden aangeleverd op een gewicht van 7 kg en afgeleverd op een gewicht van 20 kg (en soms 30 kg, dat zal wat langer duren).